Choď na obsah Choď na menu
 


Oblastná výstava 2010

9. 12. 2010

Oblastná výstava 4.december 2010

 

Výstavu usporiadala ZO Nováky  už tradične v kultúrnom dome Diviackej Novej Vsi.  Po určitých počiatočných problémoch okolo jej organizácie a informovanosti, nakoniec výstava bola síce komorná, s nie veľkou návštevou, ale určite splnila svoj cieľ. Chovatelia priniesli svoje holuby dobre pripravené, takže sa bolo na čo pozerať. Po posúdení štandardných holubov bol urobený výber kolekcie 18 holubov, ktoré budú reprezentovať OZ Prievidza na výstave Regiónu SEVER v Turí v dňoch 18. a 19. decembra 2010 a na Celoštátne výstave konanej 14. a 15. januára v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. OZ má šancu dostať  opäť holuba na Olympiádu , tentokrát v kategórii Šport E má šampióna chovateľská dvojica Ľahký Jaroslav + Samuel.

Osobne som bol milo prekvapený, mne sa dostalo do kolekcie 6 holubov, po 3 v kategórii šport i štandard. Medzi štandardnými je opäť holubica 322ka, ktorá bola v minulej sezóne 3. na CV i 10. na Európskej výstave.V priložených výsledkoch výstavy môžete vidieť dosiahnuté výsledky  jednotlivých chovateľov i holubov.

 

Vyhodnotenie výsledkov výstavy OZ CHPH Prievidza

 

ŠPORT A  2009+2010 ( 10 pretekov od 100 do 400km, min. 1500km )

1.  Vajda M + P                    SK 07-01202-2029  H           3043,271 km   k. 950,01

2.  Sobota A + V                  SK 04-01201-6        H           3035,549            889,68

 

ŠPORT B  2009+2010 ( 8 pretekov od 300 do 600km, min. 2800km )

1.  Sobota A + V                  SK 04-01201-6         H          3420,606     773,50

2.  Vajda M + P                    SK 07-01202-2029    H         3000,018     769,50

 

ŠPORT C  2009+2010 ( 6 pretekov nad 500km, min 3300km )

1. Ing. Mokrý Ján               SK 04-01201-1904 H        3981,559       159,404

2. Matiaško Miroslav         SK 03-1204- 0513  H         4011,640        207,392

 

ŠPORT D  2009+2010 ( 11 pretekov, spolu min. 3500km )

1.  Vajda M + P                    SK 07-01202-2029   H          3560,063     121,666

2.  Sobota A + V                  SK 04-01201-6         H          4079,64       152,847

3.  Ing. Mokrý Ján                 SK 07-01201-344     H          3769,062      234,734

 

ŠPORT E  2009+2010 ( 4 preteky nad 700 km )

1. Ľahký Jaroslav + Sam.   SK 07-01201- 1227  H          2928,754     34,200

2.  Matiaško Miroslav        SK 03-1204- 0513    H          2952,182     66,104

3 . Ing. Mokrý Ján              SK 04-01201-1904   H         2932,020    111,230

4. Ľahký Jaroslav + Sam.   SK 07-01201- 1228  Ha        2928,754    231,701

5.  Barborka Jozef              SK 05-01202-302     Ha        3936,710    285,440

6.  Ľahký Jaroslav+Sam.    SK 07-01201- 1208  Ha        2934,968    291,636

 

ŠPORT  F - mladé holuby  ( 3 preteky nad 100km, spolu min. 300km )

1. Macho Rudolf                 SK 10-01202-934     H          492,732                      26,888

2. Miklánek Jaroslav           SK 10-01203-1001   H          764,474                     191,271

3  Miklánek Jaroslav           SK 10-01203-1026   H          814,530                     247,146

 

ŠPORT  G- ESO ročiak ( 5 preteov nad 100 km, spolu min 500km )

1.  Ľahký Jaroslav + Sam.   SK 09-01201- 1475  H          1620,512       52,017   

2.  Ing. Mokrý Ján               SK 09-01201-512     Ha        1507,037       54,654

3  Sobota A + V                 SK 09-01201-1488   Ha         1828,130       67,72

ŠPORT  H - ESO staré holuby  (6 pret. nad 300km, spolu min 1800km)

1. Kohút Milan          SK 08-01202-882      Ha       2127,816    115,590

2.  Sobota A + V       SK 08-01201-1013    H         2191,342    148,310

3  Ing. Hudec Ján      SK 08-01202-1207     H        2159,544     150,917

 

ŠTANDARD  H  ( spolu min. 2500km, v r. 2010 min. 750km )

1.  Sobota A + V                  SK 09-01201-743  H             2936,745 km     92,333 bod.

2.  Ing. Mokrý Ján                SK 07-01201-334  H             2850,790            92,250

3  Sobota A + V                   SK 09-01201-760   H            2943,218           92,083    

4.  Ing. Mokrý Ján                SK 09-01201-550   H            3035,067            92,000

5.  Vajda M + P                    SK 07-01202-2029 H           3043,271            91,916

 

ŠTANDARD  HA  ( spolu min. 2000km, v r. 2010 min. 600km )

1.  Ing. Mokrý Ján               SK 07-01201-322   Ha          2156,173           92,625 bod.

2.  Ing.  Mokrý Ján              SK 07-01201-311   Ha          2992,607           92,375

3.  Ing. Mokrý Ján               SK 09-01201-512   Ha          2049,692           92,375

4.  M + P Vajda                    SK 08-01202-2620 Ha        2358,621            92,083

5.  Vajda M + P                    SK 09-01201-534   Ha       2156,357             92,000

 

ŠTANDARD  mladé

1. Ing. Mokrý Ján                SK 10-01201-652       H                      92,375 bod.          

2. Tomek Martin                  SK 10-01201-44        H                       91,916                   

3. Kalinay J + R                  SK 10-01202-2094     H                       91,580

 

 VÝKON  H  2010

1. Sobota A + V                   SK 08-01201-1069  H           3488,949 km

2. Beseda Jozef                    SK 09- M55-810      H          3294,391

3. Vavro Ján                         SK 08-01202-2072   H          3012,962

 

VÝKON  HA  2010

1. Barborka Jozef                 SK 08-01202-621      Ha       3703,648 km

2. Ivanec Igor                       SK 09-01203-920      Ha       3458,728

3. Vavro Ján                         SK 07-01108-527      Ha       3231,133

 

VÝKON ročiak

1.  Ivanec Igor                      SK 09-01203-920      Ha       3458,728 km

2. Beseda Jozef                  SK 09- M55-810        H        3294,391

3. Kalinay J + R                  SK 09-01202-1153     Ha      3056,930

4. Matiaško Miroslav            SK 09-01203-726       Ha      2624,427

 

 

 

Víťazná kolekcia  OZ CHPH Prievidza – 18 holubov

 

ŠPORT A  2009+2010

1. Vajda M + P            SK 07-01202-2029  H      3043,271 km      k. 950,01

ŠPORT B  2009+2010

2. Sobota A + V           SK 04-01201-6         H     3420,606           773,500

ŠPORT C  2009+2010

3. Ing. Mokrý Ján         SK 04-01201-1904 H        3981,559           159,404

ŠPORT D  2009+2010

4. Ing. Mokrý Ján         SK 07-01201-344     H      3769,062           234,734

ŠPORT E  2009+2010

5. Ľahký Jar. + Sam.    SK 07-01201- 1227  H      2928,754           34,200

6. Matiaško Miroslav    SK 03-1204- 0513    H      2952,182           66,104

ŠPORT  F - mladé holuby 

7. Macho Rudolf           SK 10-01202-934     H       492,732           26,888

ŠPORT  G- ESO ročiak

8. Ľahký Jar. + Sam.    SK 09-01201- 1475  H      1620,512            52,017

9. Ing. Mokrý Ján         SK 09-01201-512     Ha     1507,037           54,654

ŠPORT  H – ESO

10. Kohút Milan            SK 08-01202-882    Ha      2127,816          115,590

 

ŠTANDARD  H

11. Sobota A + V         SK 09-01201-743  H         2936,745 km      92,333 bod.

12. Ing. Mokrý Ján       SK 07-01201-334  H         2850,790            92,250

ŠTANDARD  HA 

13. Ing. Mokrý Ján       SK 07-01201-322   Ha      2156,173           92,625 bod.

14. Ing.  Mokrý Ján      SK 07-01201-311   Ha      2992,607           92,375

 

VÝKON  H  2010

15. Sobota A + V         SK 08-01201-1069  H       3488,949 km

VÝKON  HA  2010

16. Barborka Jozef       SK 08-01202-621    Ha      3703,648 km

 

Kolekcia generálneho majstra OZ

17. Fábry Dušan           SK 07-01202-2930    H

18. Fábry Dušan           SK 09-01202-1967    H

 

Moje najúspešnejšie holuby  na výstave

         OZ CHPH  PRIEVIDZA  2010

Obrázok

 

 

 

 

1. ŠPORT C  k. 159,404

3. ŠPORT  E  k.  111,230

 

 

 

 

 Obrázok

 

 

3. ŠPORT  D   k.  234,734

 

 

 

 

 Obrázok 

 

 

 

 

2. ŠPORT G - ESO roč. k. 54,654

3. ŠTANDARD HA      92,375 b

 

 

 

 

  

Obrázok

 

 

 

2. ŠTANDARD H  92,250 b

 

 

 

 

  

 

Obrázok

 

 

 

1. ŠTANDARD  HA   92,625 b

 

 

 

 

  

Obrázok

 

 

 

 

 

2. ŠTANDARD  HA     92,375 b