Choď na obsah Choď na menu
 


5. Selekcia

10. 1. 2012

aktualizované jan. 2019

Pri výbere holubov rozhoduje jednoznačne koš. Pre určenie holuba do chovu je samozrejme dôležitý aj rodokmeň, v ktorom musí byť čo najviac víťazov v prvej a druhej generácii, chovné znaky v oku, dobrá telesná stavba (široké plecia, primerané svalstvo- dlhotratiari mäkké,poddajné, šprintéri pevnejšie, bohatšie, …), dobré krídlo – kratší druhý rad, 1. a 7. letka dlhšie, posledné štyri s dobrou ventiláciu, u diaľkových s ľahkým, mäkkým podávaním, nemusí to byť ale vždy pravidlo - na tieto preteky musia byť holuby s dobrým charakterom a vôľou vrátiť sa domov aj za nepriaznivého počasia (dážď, silný protivietor, veľké horúčavy), chvost pod pierko vychádzajúci zo širokého, pevného a dobre zapereného chrbta smerujúci skôr dolu (u štandardných je žiadanejšie držanie chvosta vodorovne). V posledných rokoch si rád  ponechávam aj mláďatá, ktoré sú pekné a vonkajším vzhľadom i jednotlivými partiami v ruke sa približujú podmienkam medzinárodného štandardu.

Pri výbere mláďat robím selekciu už pri vyletovaní – podobnosť vonkajších znakov, stavba, správanie, aby bolo čo najbližšie k najlepším predkom. Po pretekoch mláďat niektorým z diaľkovej línie odpustím neskorší dolet – väčšinou sa mi za to neskôr odvďačia. Partnerov v chovných pároch  mením takmer každý rok. Rád odchovávam aj od ročiakov. Z takto zostavených párov som už dochoval viac špičkových holubov. Napriek tomu mám v chovnej voliére aj staršie holuby - napr. v roku 2014 som odchoval od 10 ročného holuba  víťazku regionálneho preteku z 340 km z viac ako 10 000 holubov.. Rád  dávam do chovu napr. jedného vkrevneného neskoráka ( pre udržanie potrebných vlastností pre  ťažké preteky) z mojej línie na tak isto vkrevnené holubice z vynikajúcich rodín overených na viacerých holubníkoch. 

Veľký dôraz kladiem na zdravotný stav a odolnosť osadenstva holubníka na akékoľvek náznaky ochorenia. Keďže pretekám prirodzenou metódou s jedným mláďatkom na hniezde, počas celej sezóny nesmie byť na holubníku choré ani jedno mláďa. Únavu po preteku hodnotím individuálne. Zotavenie však nemôže trvať dlho.

Aký význam má pre mňa selekcia podľa oka? Mnohí chovatelia tejto teórii nefandia. Kto môže chovať  viac holubov, nemusí  jej venovať pozornosť. Stačí ak pári dobré na dobré a výsledky sa tiež určite dostavia. Ja mám obmedzené možnosti chovu a tak sa musím snažiť, aby na holubníku sedeli len holuby v väčšou pravdepodobnosťou úspešnosti. Praktizujem ju už viac rokov a myslím si, že mi pri výbere pomáha.  Používam ju vždy až na koniec výberu. Ak majú  dva holuby, z ktorých má zostať na holubníku len jeden,  všetky predtým hodnotené kritéria( sval, operenie, tvar a podávanie krídla, inteligenciu, dobrý rodokmeň, vzťah k partnerovi, búdniku, .....) rovnaké, potom nastupuje výber podľa oka. Zostáva ten, ktorý má vo svojom oku toho napísaného viac pre tie potreby, ktoré chcem od neho v ďalšom bytí - napr. pretekať na KT alebo DT, poprípade v chove. Táto téma je v chovateľských kruhoch často diskutovaná, potieraná, ale pre skúsených chovateľov aj veľká devíza. Prečo sa asi  v rôznych katalógoch, na web stránkach chovateľov i dražbách holubov objavujú okrem portrétov samotných holubov aj fotografie očí? A keď sa na ne pozorne pozeráte, musíte vidieť rozdiel v očiach holubov na KT resp. DT.

Mladí, začínajúci chovatelia by si pri napĺňaní osadenstva holubníka mali vypočuť aj rady skúsených a úspešných chovateľov. Výber podľa oči nech robia až neskôr. Najprv by mali navštíviť viac holubníkov špičkových chovateľov, všímať si ich konštrukciu , orientáciu, vetranie, búdniky, vlety, náročnosť na čistenie a mnoho ďalších faktorov. Potom by si mali podľa svojich možností postaviť holubník, v ktorom sa budú cítiť dobre nielen holuby, ale aj samotný chovateľ. Holubník musí mať primeranú veľkosť, aby holuby v ňom bolo možné pokojne chytať a vlastne, aby pri každej návšteve holubníka si chovateľ oddýchol, potešil sa a nie aby vznikali zbytočné stresové situácie pre obe strany. Mnoho skúseností sa dá dnes zistiť cez internet, na výstavách, dražbách no hlavne návštevami spomínaných špičkových holubníkov,.. Bez potrebných vedomostí, pracovitosti, vytrvalosti, korektnosti, času a financií  človek už dnes nedosiahne  úspech v žiadnej oblasti